Wendy van Deursen

wendyWendy van Deursen

Ik ben Wendy van Deursen, 44 jaar en woonachtig in Uden met man en 2 kinderen van 12 en 16 jaar.

In het dagelijks leven ben ik werkzaam bij ROC de Leijgraaf in het iXperium in Oss als MediaCoach en Instructional Designer.

In iXperium Oss (http://www.ixperium.nl/" previewremoved="true">www.ixperium.nl) professionaliseren we sinds 2016 leraren en lesgevers op het gebied van leren en lesgeven met ICT, (social) media, innovatie op het gebied van technologie en didactische vaardigheden.

Met behulp van ICT willen we recht doen aan verschillen tussen leerlingen. Samen met onderzoekers van het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT van de HAN onderzoeken we de toename van ICT-en mediabekwaamheden en didactische vaardigheden van onze docenten. Daarnaast ontwikkelen we ICT-rijk onderwijs in ontwikkelkringen en onderzoeken we de meerwaarde van de ontwikkelde aanpak en de middelen die worden ingezet in het iXperium.

 

Diverse designteams verrichten sinds 2015 onderzoek op het gebied van o.a. "Gaming en 3D", "Loopbaanleren", "Reflectie Niveau2Plus", "personal branding", "Virtual Reality" en "Computational Thinking binnen de opleiding Onderwijsassistent".

De resultaten hebben al geleid tot ontwikkeling van een deel van het curriculum, nieuw lesmateriaal, implementatie over afdelingen heen en nieuwe trainingen voor docenten en studenten.

Een mooi voorbeeld waar ik zelf als MediaCoach bij betrokken ben geweest is de reflectietoolbox: http://www.reflectietoolbox.nl/" previewremoved="true">http://www.reflectietoolbox.nl.

Daarnaast is ROC de Leijgraaf in onze regio de eerste school die lesmateriaal heeft ontwikkeld op het gebied van Virtual Reality.

 

Voor docenten, instructeurs en studenten van de Leijgraaf is het iXperium dé plek waar ze kunnen experimenteren en oefenen met nieuwe technologie, ICT-middelen en (social) media. Ook groepen van het V(MB)O en PO zijn van harte welkom.

 

Daarvoor, met een achtergrond als Z-verpleegkundige en diverse opleidingen m.b.t. ICT, media en onderwijs, ben ik 12 jaar werkzaam geweest bij ROC de Leijgraaf als o.a. ICT-instructeur, coach en regisseur e-learning binnen de afdeling Mens & Maatschappij, o.a. in de mediatheek en het onderwijsteam V&V BBL.

Daarnaast ben ik vanaf 2010 ambassadeur voor Kennisnet/SaMBO-ICT, waarbij ik me ROC breed bezig houd op het gebied van onderwijsinnovatie en ICT. We komen als netwerk ongeveer 5x per jaar bij elkaar om kennis en ervaring te delen.

Bij de Nationale Academie voor Media en Maatschappij heb ik in 2016 de opleiding tot Nationaal MediaCoach afgerond.

 

Ik probeer vooral, zowel in mijn werk als privé, om het belang en noodzaak van mediawijsheid en digitale geletterdheid uit te dragen en mensen daarin te trainen en ondersteunen. 

Mijn doel is: iedereen digitaal vaardig en Mediawijs! En hoe mooi en belangrijk is dan een Beroepsvereniging MediaCoaches om ons mooie vak en expertise op de kaart te kunnen zetten en met en van elkaar te kunnen leren!


© 2022 Nationale Beroepsvereniging MediaCoaches. All Rights Reserved.

aangesloten bij Netwerk Mediawijsheid